Photo
439

     Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажилтны ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 байхаар хуульчилсан байдаг. Тэгвэл ажлын 8 цаг ямар нэгэн шинж...

Дэлгэрэнгүй